“คุณฟ้า” รับโล่เกียรติยศจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันนี้คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารระดับสูง สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน มอบหมายนาย ไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการ สนามกอล์ฟกัซซัน แอนด์รีสอร์ต อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รับโล่เกียรติยศจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่าบริษัทกัซซันขุนตานกอล์ฟเเอนด์รีสอร์ท เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยขน์ ณ วิทยาลัยเกษตรและะเทคโนโลยี่ลำพูน

Related posts