กองบิน 41 รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567

และการซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับกองบิน 41 โดยมีนาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 41

Related posts