###นายกอู๊ด สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งปทท. ประชุมสมาชิก หารือการจัดงานวันสื่อมวลชน นัดหมาย 5 มีนา ที่ร้านโกดัง###

นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวันที่. 6 มกราคม 2567 ที่ร้านอาหารโกดัง 1 ทางสมาคมได้เชิญ สมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานวันสื่อมวลชน วันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยมีสมาชิกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทยที่สังกัดสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการประชุมได้มีการปรึกษาหารือ ถึงเรื่องกำหนดการจัดงาน สถานที่จัดงาน การเชิญแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้มีการ คัดเลือกหาสถานที่เพื่อจัดงาน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ ลงมติว่า ให้จัดงานในวันที่ 5 มีนาคม 2567 และคัดเลือกสถานที่จัดงานคือ ร้านอาหารโกดัง 1 ส่วนแขกผู้มีเกียรติและผู้ใหญ่ที่จะเชิญ มอบหมายให้ นายกสมาคม เป็นผู้ประสานงานและไปเชิญด้วยตนเอง


////

Related posts