เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวต้อนรับ นายนายพรสิทธิ์ ศรีสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านส่งเสริมพัฒนากล่าวแสดงความยินดี และนายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสักกล่าวรายงาน ซึ่งการเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีนายธนัชชัย พลฉวี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ผู้มีเกียรติและผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลหล่มสัก รวมทั้งคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมพิธีเปิดและพิธีทำบุญ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายในการอบรมให้แก่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหล่มสักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหล่มสัก ได้ให้บริการทำขาเทียมมาก่อนการก่อสร้างอาคารใหม่นี้มาเกือบสิบปี และเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งอยู่ จากทั้งหมด 95 แห่งทั่วประเทศ ที่เป็นเครือข่ายการให้บริการทำขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิฯ ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

Related posts