รพ.สวนปรุง นำทีมสุขภาพจิตร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2566 จัดบูธนิทรรศการบริการสุขภาพใจและจัดเวทีเสวนา

วันที่ 1 ธ.ค.2566 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ โดย รพ.สวนปรุง นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง มอบหมายให้ พันโทหญิงนำสุข คงคาลัย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม นำคณะ ร่วมพิธีเปิดงาน

ในโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นำประธานเยี่ยมชมนิทรรศการบริการสุขภาพใจพร้อมตรวจประเมินภาวะเครียดและระบบประสาทอัตโนมัติ ด้วยเครื่อง Bio feedback โดยมี ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ รพ.สวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมจัดนิทรรศการบริการสุขภาพใจ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.2566 ณ ข่วงกิจกรรมสวนไผ่ งานโครงการหลวง 2566 ให้บริการตรวจตรวจประเมินภาวะเครียดและระบบประสาทอัตโนมัติ ด้วยเครื่อง Bio feedback พร้อมให้คำปรึกษาสุขภาพจิตทั่วไป สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เบื้องต้น

Related posts