สมาคมกำนันฯ สมาคมฌาปนกิจ จัดประชุมสัญจร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1 โดยมีสมาชิกจาก 4 อำเภอเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมมาแล้วหลายอำเภอ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในหมู่มวลสมาชิก พร้อมกันนี้ทางนายกสมาคมฯ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 6 พันชุด และทุนการศึกษา อำเภอละ 10 , 000 บาท จำนวน 250 ทุน มอบเงินเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละ 10, 000 บาท 25 อำเภอ ใช้งบประมาณ กว่า 3 ล้านบาท โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

Related posts