มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหา การติดตามและการประเมินผลการใช้ขาเทียม สำหรับนักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำมูลนิธิฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพย์วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและอดีตเลขาธิการมูลนิธิฯ นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น และร้อยเอก และนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิฯ อาจารย์โกศล อินทรประสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติประกอบชิ้นส่วนขาเทียมและการตั้งแนวการเดินในการอบรมภาคทฤษฎีวันนี้ รวมทั้งการอบรมภาคปฏิบัติที่จะมีขึ้นระว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีนายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมให้ความรู้อีกด้วย

Related posts