“นายกวิรัช- รองไพลิน” ต้อนรับ คณะ ตรวจเยี่ยมชมโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ร.ต.ต.ดร. วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก,พร้อมด้วยนางไพลินโตอิ้ม รองนายกฯและ คณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาลฯ,รองประธานสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู,พนักงานเทศบาลฯ ให้การตอบรับ ประธานแม่บ้านมหาดไทยนครสวรรค์ (นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ( นางสาวชุติพร เสชัง) และท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ (นางทิวาพรรณ สหอารักขา) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชมโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการปลูกฝังการคัดแยกขยะ และโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

Related posts