คณะจาก Bandar Utama Buddhist Society มาเลเซีย เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Lee Lean Hock, Bandar Utama Buddhist Society และคณะจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 คน ที่มาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Bandar Utama Buddhist Society เป็นสมาคมพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 ที่รัฐสลังงอ ประเทศมาเลเซีย ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และเกิดความรู้สึกชื่นชมในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก ที่สามารถทำขาเทียมได้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว และยังให้บริการแก่คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติและศาสนา โดยไม่คิดมูลค่าตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่า จึงได้ได้ส่งช่างเครื่องช่วยคนพิการชาวมาเลเซียมาอบรมที่มูลนิธิฯ และก่อตั้งโรงงานทำขาเทียม Limbs For Life Prostheses Centre ขึ้นในประเทศมาเลเซีย และได้ให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในประเทศมาเลเซียโดยไม่คิดมูลค่ามากว่า 10 ปี

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะจาก BUBS ได้ชมการสาธิตเทคนิคการทำขาเทียมแบบ Sand Casting และเยี่ยมชมนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ อีกด้วย

Related posts