###วัดวรนาถบรรพตร่วมกับหน่วยงานต่างๆเตรียมจัดพิธีตักบาตร เทโวโรหณะ ###

เม่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงมีการประชุมร่วมกันระหว่าง พระราชรัตนเมธี ประเสริฐ โชติธัมโม เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และตัวแทนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

พร้อมแถลงข่าว และเสวนาประชาสัมพันธ์ งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ของจังหวัดนครสวรรค์ บน ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และจะทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30น.
เป็นต้นไป โดยมี มีพระสงฆ์ทั้งสิ้น109รูป
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงมาร่วมทำบุญพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง และ จะเป็นมงคล อย่างยิ่งพร้อมได้อานิสงส์ กับชีวิต ของทุกท่านในการได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่อันนี้

Related posts