กิจกรรม CMU Open House Online 2023 “Next You, Next CMU : ชีวิตดี ๆ ที่ มช.”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Welcome to CMU Open House Online 2023 by President ในกิจกรรม CMU Open House Online 2023 “Next You, Next CMU : ชีวิตดี ๆ ที่ มช.”

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเจาะลึกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลด้านการสมัครเข้ารับการศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live : CMU Open House ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21ตุลาคม 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/f6eb8418-beda-42c3-8b80-af406fcd19f2

Related posts