###นายก อบจ.นครสวรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สส.เขต 1 นครสวรรค์###

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ.นครสวรรค์, นายสันติ จันทร์เผิบ, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และนายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง ให้การต้อนรับ นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครสวรรค์

ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญแหล่งน้ำ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบนายก อบจ.นครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งแหล่งน้ำและสภาพปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

Related posts