รับมอบเงินบริจาคจำนวน 90,669 บาท จากกลุ่มซุมบ้าเชียงใหม่

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 90,669 บาท จากกลุ่มซุมบ้าเชียงใหม่ นำโดย ZES คุณมารีนา สุภานันต์ , คุณกรรณิการ์ วงศ์เบญจทรัพย์ , อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ และสมาชิกกลุ่มซุมบ้า ZIN ทั่วประเทศ เนื่องในกิจกรรม Zumba Party and Charity 2023 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts