คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญเข้าร่วมในงาน 9th 2023 KoNECT-MOHW-MFDS International Conference ในหัวข้อ New Directions , New Horizons for Drug Development: Tomorrow is Another Day

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าโครงการความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี (C3 BIRD) และคุณอาราวรรณ ลาภเลิศสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญเข้าร่วมในงาน 9th 2023 KoNECT-MOHW-MFDS International Conference ในหัวข้อ New Directions , New Horizons for Drug Development: Tomorrow is Another Day โดยจัดระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 เพื่อต่อยอดกิจกรรม Clinical Trial ระหว่าง Chiang Mai Clinical Research Center (CM CRC) กับSeoul National University Hospital : Clinical Research Center(SNUH : CRC ) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ Conrad Hotel Seoul , กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts