คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ จำกัด ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ และครอบครัวได้กรุณาบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีณาปณกิจนายธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์ บุตรชาย ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ยังได้บริจาคเงินจำนวนเดียวกัน ให้กับมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนืออีกด้วย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวตนานุวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้

Related posts