รายการ ” สุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน ” เพื่อให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง โรคอัลไซเมอร์​

อ.นพ.นพดนัย ศิริมหาราช อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบันทึกเทปโทรทัศน์ ในรายการ ” สุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน ” เพื่อให้ความรู้สุขภาพ เรื่อง โรคอัลไซเมอร์​

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT North ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะออกอากาศ ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 – 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) ระบบดิจิตอล ช่อง 11

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts