รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท​ เชียงใหม่​สุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม​ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท​ เชียงใหม่​สุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม​ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดย คุณสวัสดิ์ เจริญสุข สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดีและผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ลานเลียบแม่น้ำปิง ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts