รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการ​บริหาร​มูลนิธิ​ส่งเสริม​ปุงเถ่ากงเชียงใหม่

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการ​บริหาร​มูลนิธิ​ส่งเสริม​ปุงเถ่ากงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดีและผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ เนื่องในโอกาสงานเทศกาล​ไหว้พระจันทร์​ และงานวันคล้าย​วันเกิด​ปุงเถ่าม่า ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ลานเลียบแม่น้ำปิง ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts