ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Related posts