รับมอบเงินบริจาค จำนวน 4,000,000 บาท จาก คุณสิน จินดารัตนวรกุล และ บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 4,000,000 บาท จาก คุณสิน จินดารัตนวรกุล และ บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดยบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา จำนวน 2,048,500 บาท และ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุง OPD และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,951,500 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ชั้น 2 คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts