โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย​ โดยมี คุณสมบัติ คำบุญสูง รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย​ ให้การต้อนรับ

โดยมี รศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาศึกษา โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล โครงการM.D./M.S at the University of Leeds และ M.D. Plus+ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตอบคำถามต่างๆ จัดโดย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย​ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts