ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพบึงบอระเพ็ด โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการบินสำรวจสภาพของบึงโดยรอบจากนั้นได้เดินทางไปที่โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน – บึงบอระเพ็ด ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ของกรมทรัพยากรน้ำ และได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ดำเนินการเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าเติมบึงบอระเพ็ดเพื่อทำการรักษาระบบนิเวศน์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้


วันที่ 24 กันยายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพบึงบอระเพ็ด โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการบินสำรวจสภาพของบึงโดยรอบจากนั้นได้เดินทางไปที่โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน – บึงบอระเพ็ด ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ของกรมทรัพยากรน้ำ และได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ดำเนินการเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าเติมบึงบอระเพ็ดเพื่อทำการรักษาระบบนิเวศน์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ลงมาดูปัญหาความแห้งแล้งในครั้งนี้ เพราะเทียบปริมาณน้ำห่างกัน 10 เท่า กับเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด โดยมีการดูแลงบประมาณในการสูบ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จนถึงวันนี้ได้ปริมาณน้ำประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบในระบบนิเวศน์ และความหลายหลายในธรรมชาติ หลังพบสถานการณ์น้ำในบึงแห้งเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ในการแก้ไขวิกฤติน้ำในบึงบอระเพ็ดต่อไป

Related posts