สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 9.45 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การเสริมความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย ระว่างสวนสัตว์เชียงใหม่ กับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามของหน่วยงาน


วัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นี้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย งานวิชาการ ในการเลี้ยงการจัดการสัตว์ป่า การอนุรักษ์ และวิจัยโดยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางด้านสัตว์ป่า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และฝึกงาน ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ณนำไปสู่การวิจัยร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อเนื่องต่อไป

Related posts