โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ​Non-Technical Skills ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศ” ประจำปี 2566

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ​Non-Technical Skills ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศ” ประจำปี 2566

โดยมีวิทยากร นำโดย ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี , ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ , อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ และการสื่อสาร เพื่องานบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม ทั้งนี้ดำเนินการจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ในวันที่ 10,24, 30 สิงหาคม เเละ 14,15 กันยายน 2566​ ณ ห้องประชุมห้องจ่ายยาเบอร์ 30 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : ศูนย์มีดี ( Me:DHRI )
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts