เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซ้อมแผนปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด ประจำปี2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบนโยบายให้ดำเนินการจัดการทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด (ซ้อมเสมือนจริง) ประจำปี 2566

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งยังเป็นการทบทวนแผนการรับมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีสัตว์ดุร้ายหลุด และมีการบูรณาการแผนร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอื่นๆ โดยมี น.สพ.ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์, น.สพ.รักษ์ศิริ น้อมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ วิจัย เป็นผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

Related posts