คณะสงฆ์อำเภอแม่วาง จัดพิธีมหามงคลบายศรี ให้นายอำเภอแม่วางและครอบครัว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.39 น. ที่วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง ได้ร่วมกันจัดพิธีมหามงคลบายศรีให้ แก่นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่วาง พร้อมด้วยครอบครัว เนื่องในวาระที่นายอำเภอแม่วางจะต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้

โดยมีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมกำนันผุ้ใหญ่บ้านอำเภอแม่วาง พนักงานข้าราชการ พี่น้องประชาชนได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งครอบครัวของนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วางนั้นเป็นที่รักและเคารพของพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่วาง ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ท่านเข้ามาบริหารในต่ำแหน่งนายอำเภอ ท่านได้สร้างสิ่งดีๆ เอาไว้มากมาย และจะมีงานใหญ่อีกครั้งในวันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นงานมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชกามรน้ำดีของอำเภอแม่วาง

Related posts