คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

 

โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมแสดงมุทิตาจิต ,

โดยมี คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ท่านที่เกษียณอายุงานไปแล้ว คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล ร่วมในพิธี สำหรับปีนี้มีบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล ที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงานทั้งสิ้น 68 ท่าน โดยการจัดแสดงมุทิตาจิตและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนและเสียสละต่อคณะแพทยศาสตร์ มช. มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts