“เกษตรเชียงใหม่ โอกาสทองของคนไม่เคยชิม…เงาะแม่แตงท้ายฤดู แล้วคุณจะรู้ว่าดีอย่างไร “

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้ปลูก เงาะแม่แตง ผลไม้อัตลักษณ์ จังหวัดมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ปลูกเงาะทั้งสิ้น 3,382 ไร่ มีเกษตรกร 708 ราย ผลผลิตรวม 2,768 ตัน อำเภอที่เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ อ.แม่แตง อ.ฝาง และ อ.แม่อาย ให้ผลผลิตในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน และอำเภอแม่แตง เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกเงาะมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ปลูกประมาณ 1,783 ไร่ ผลผลิตเงาะแม่แตงเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือน สิงหาคม 2566


สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามระบบคุณภาพยกระดับผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และได้คัดเลือกสินค้า “เงาะแม่แตง” เพื่อพัฒนาคุณภาพเข้าสู่การรับรองสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2566 สำหรับลักษณะเด่นของเงาะแม่แตง “ลูกโต สีแดง หวาน กรอบ น้ำน้อย เนื้อไม่ติดเม็ด” อีกทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดส่งท้ายฤดูกาลของเงาะในประเทศไทย ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดทั้งภายในและต่างประเทศแต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าแก่เกษตรไม่ต่ำกว่า111ล้านบาท


จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคอุดหนุนเงาะแม่แตงท้ายฤดูกาลของประเทศ ที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ในราคากิโลกรัมละ 35-40 บาทแล้วท่านจะรู้ว่ากินเงาะที่ไหนก็ไม่เหมือนเงาะแม่แตงเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงหมายเลขโทรศัพท์ 053471328

Related posts