คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นายแพทย์ สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นายแพทย์ สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง , พชม.รุ่น​ที่ 25

โดยมี นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts