กองบิน ๔๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน เข้าทัศนศึกษาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๑ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ที่มาทัศนศึกษาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกสถานที่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

Related posts