พิธีมอบรางวัล CMU-ITA Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงาน CMU KM Day 2023 “งานมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ “

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล CMU-ITA Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงาน CMU KM Day 2023 “งานมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ” เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ส่วนงานที่มีผลการประเมินในระดับ A (ผ่านเกณฑ์)

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts