รับมอบธงเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบธงกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567

จากรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/d4ad0006-9e2c-4ffa-a3ba-137a6a74a8d0

Related posts