ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” . .

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน มี พลเอกนิรุมธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้แทนมหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดการแข่งขัน และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ภายใต้แนวคิด “The Happiness Games”

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้การแข่งขันครั้งนี้เป็น “เกมส์แห่งความสุข” ดังที่ตั้งใจ เชื่อว่าการจัดการแข่งขันจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้นำ “เต่า” ซึ่งเป็นมาสคอต ประจำการแข่งขัน ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬา และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 63 สถาบัน
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/f2d478f0-80c7-47f7-a172-5fca44559ea7

Related posts