คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จากคุณสิน และ คุณณัชชา จินดารัตนวรกุล บริษัทสยามพลาสติก ผลิตภัณฑ์จำกัด

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จากคุณสิน และ คุณณัชชา จินดารัตนวรกุล บริษัทสยามพลาสติก ผลิตภัณฑ์จำกัด เพื่อจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน , เครื่องบำบัดรักษาป้องกัน และฟื้นฟูอาการทางกายภาพบำบัดการกีฬาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ WINBACK 3 s และ ล้อเข็นผู้ป่วย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts