#นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รับมอบ “ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รับมอบ “ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย” จาก ส.ส.วัฒนา ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายเพื่อนเอกราช ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

Related posts