#“ทุนราชสมาทร” เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา

“ทุนราชสมาทร”
เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา

🔹โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ ในการจัดซื้ออวัยวะเทียม เช่น ลิ้นหัวใจเทียม แขนเทียมขาเทียม และ จัดซื้อยาพิเศษ ต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาล

ซึ่งในแต่ละปี ไม่สามารถกำหนด หรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ โดยใช้เงินทุนราชสมาทร 1,158 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท

ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “ทุนราชสมาทร”
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ : 566-2-06669-6
สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือผ่านทาง QR code

*สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ผู้บริจาค และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : katcharin.p@cmu.ac.th
สำหรับจัดส่งใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

“ การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-935258, 053-936150

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://bit.ly/3CXgccb
Facebook : https://bit.ly/3F4cfEl

#ทุนราชสมาทร #ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts