##ต้อนรับ ดร.สุชาติ. เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์คนใหม่อบอุ่น#

เมื่อเวลา 9:00 น วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสพม.นครสวรรค์มีการต้อนรับ ดร.สุชาติ เอกปัชชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม)คนใหม่
สำหรับพิธีการต้นรับผอ.สพม.คนใหม่เริ่มจากผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุมมีการรำต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.สุชาติ. เอกปัชชาและคุณนาย อาทิเช่น นายเพชรรัตน์นิ่มพันธ์. ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายบุญชอบ โตคำอดีต ผอ.สพม.เขต 42 นายเฉลิม. หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาและเป็นอดีตครูที่เคยสอน ดร. สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รศ.ดร.ธานี เกสทอง. อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้นประธานชมรมผู้บริหารมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ สหวิทยาเขต 5 วิทยาเขตและดร.อภิเชษฐ์. ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์

 

สำหรับผู้ที่มาให้การต้อนรับประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 37 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อดีตผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ นายอนันต์. เกตุสุภะ อุปนายกพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารจากจ.ยะลาเดินทางมาส่ง


สำหรับ ดร.สุชาติ เอกปัชชา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์จบปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท ม.นเรศวรและปริญญาเอก ม.เจ้าพระยา
ท้ายที่สุดดร.สุชาติ กล่าวขอบพระคุณผู้มีเกียรติ พี่เพื่อนน้องที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนครสวรรค์บ้านเรา

Related posts