#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ และ สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ ครูอันดับ คศ. 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องประชุม ดร.มังกร–ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

Related posts