“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 13 เมษายน 2565

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ( วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี )

นอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนั่นเอง

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/X3e8Q
Website : https://cmu.to/sc-DQ
Blockdit : https://cmu.to/35HW7
Twitter : https://cmu.to/NwJ4F
Telegram : https://cmu.to/jUNyf
Line@MedCMU : https://cmu.to/1uGIr
Instagram : https://cmu.to/VZH95

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #วันสงกรานต์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

******************************

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2565 https://youtu.be/qSGIU7TLjtA

*********************************

เปิดงาน วันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ https://youtu.be/plTcqUqTL3o

*****************************

“ปาฏิหาริย์” จาก…ปาฏิหาริย์ผู้ให้ สู่ ปาฏิหาริย์ผู้รับ https://youtu.be/VRD-uD3PsbA

*********************************

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1

ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล

*****************************

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ รองคณบดี , รศ.นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร อดีตคณบดี , รศ.พญ. ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ รศ.นพ.สุนทร คำชมนันท์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ วัดหมื่นสาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

****************************

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณสุชัย ออประยูร บิดา รศ.ดร.พูนสุข กีฬาแปง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

*****************************

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันสงกรานต์นี้ มีความสุขชม..ชะนีน้อย

************************************

ลำพูน –  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน(พยัคฆ์เทวี)  พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน(บัวขาว) จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน สมาชิก อส.ร้อยบก.บร. และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 

ออกตรวจตราร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สถานที่เพื่อการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 12/2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

*****************************

เชียงราย –      พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37,ผบ.ศบภ.มทบ.37, ผบ.มทบ.37 นำหัวหน้าส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขนส่งจังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ซึ่งบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  บริเวณหน้าอาคารศูนย์สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ศูนย์สังคมสงเคราะห์พบโชคพระไพศาลประชาทร ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย

**********************************

ลำปาง – ประชาชนชาวลำปางแห่ร่วมขบวนสลุงหลวง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมือง อธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา, นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ และนายสันติ  รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกันนำพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวลำปาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของนครลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ที่บริเวณข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

*****************************

แพร่ – ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดแพร่ ภายใต้ ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่(12 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดแพร่ ภายใต้ ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

********************************

แม่ฮ่องสอน – ตำรวจปาย ปล่อยแถว ปฏิบัติการ ป้องกันอาชญากรรม พร้อมดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์

 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.00 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

***********************************

น่าน – ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดสกัดต่างๆ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

 ที่จุดตรวจสี่แยกช้างเผือก  อำเภอเมืองน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดสกัดต่างๆ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ในการจัดตั้งจุดบริการ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงการสัญจรปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565   พร้อม มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ชากาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
                                                                                       *******************************
พะเยา – ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2565 

  นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2565 ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวง และสรงน้ำพ่อขุนงำเมือง ณ บริเวณอนสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองด้วย

**********************************

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง  สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านสุขสันต์ หรรษา  พบโปรโมชั่นสุกปัง  ถูกใจนักออกรอบ

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts