#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ( วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี )

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ( วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี )

นอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนั่นเอง

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/X3e8Q
Website : https://cmu.to/sc-DQ
Blockdit : https://cmu.to/35HW7
Twitter : https://cmu.to/NwJ4F
Telegram : https://cmu.to/jUNyf
Line@MedCMU : https://cmu.to/1uGIr
Instagram : https://cmu.to/VZH95

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #วันสงกรานต์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts