#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 เม.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 เม.ย. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 466 คน สะสม 4,914 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 153 คน สะสม 3,710 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/21zvb
Blockdit : https://cmu.to/toUu5
Twitter : https://cmu.to/X9G8n
Telegram : https://cmu.to/zaLzi
Line@MedCMU : https://cmu.to/oMA5q
Instagram : https://cmu.to/rGEee

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts