#มช.ขอบคุณสำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนข่าวกิจกรรมของอย่างดีเสมอมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบกระเช้าขอบคุณ นายมนตรี มั่นคงดี ผู้อำนวยการสำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่สาธารณชนอย่างดีเสมอมา

Related posts