“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 22 กุมภาพันธ์ 2565

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

***************************

#นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชุมสรุปโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนนิมมานเหมินท์ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฏรอนุมัติโครงการ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนนิมมานเหมินท์ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฏร ในการนำงบประมาณมาดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนถนนสายดังกล่าว เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม
                                                                    ************************
จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก https://youtu.be/lmpVA1LLYzU

********************************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เชิญชมกิจกรรมการป้อนอาหารให้กับนกเพนกวิน

****************************

ร่มบ่อสร้าง” มรดกวัฒนธรรมสืบทอดมากว่า 200 ปี   “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

*****************************

่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เชิญจองคิวออนไลน์กันดีกว่า!! เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีการปรับลดจำนวนผู้เข้าชม จำกัดที่ 2 ช่วงเวลา (จำกัดช่วงเวลาละ 250 คน) ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ 🚍จะต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น!

****************************

พ่อเมืองเชียงใหม่ ทำงานอย่างเข้มแข็ง นำมาตราการต่างๆ ในการป้องกันการระบาดโรคร้ายโควิด 19 อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเวียงพิงค์

นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

******************************

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายชำนาญ กายประสิทธิ  พลังพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

***************************

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการเตือนภัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง

ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงให

******************************

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา พร้มบริการผู้ป่วย

ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

******************************

ลำพูน  –  ที่ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติร่วมกับวัดดอยติ คณะศรัทธา ร่วมกันจัดงาน “ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบ 144 ปี ชาตกาล 83 ปี แห่งการละสังขาร ประจำปี 2565”

โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานกรรมการมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ นายโกเมท  เจริญกาญจน์ เลขามูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ คณะศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

*************************

ลำปาง –  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

พร้อมด้วยคณะกรรมการ คพร.จังหวัดลำปาง ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

*************************

เชียงราย  –  ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565)

พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย

******************************

แม่ฮ่องสอน – นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ การรับรู้ เข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชน แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ราย  ณ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

*****************************

Welcome Summer 💦 ขอแนะนำอาหารยำรสแซ่บ เสริฟ์พร้อมเครื่องดื่มคลายร้อน ที่คลับเฮาส์ ห้องอาหาร กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ และ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ   ตั้งแต่ 01 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 มาออกรอบเล่นกอล์ฟแล้วอย่าลืมแวะสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะ 🙏💕

โทรสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ที่ / Line ID :🍴ห้องอาหารกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️
☎️ 089 4290030
🍴ห้องอาหารกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ⛳️ ☎️ 065-8490516

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

Related posts