#“แม่ชีฟ้่า” บวชชีครบ 16 วัน คุณประวิทย์,น้องบูม,พี่เชาว์,พี้แจ๋ว ร่วมใส่บาตรหน้าพระมหาธาตุเจดีย์และร่วมถวายอาหารเช้า

ศุกร์ที่ 18/2/ 2565 เวลา 07.00 นที่ วัดป่าบ้านค้ออุดร “แม่ชีฟ้่า” บวชชีครบ 16 วัน ตามที่อธิษฐานจิตไว้กับพระอาจารย์แดงรติธโน ก่อนท่านละสังขารเมื่อ 18 ตุลาคม 64 ที่ผ่านมา เช้านี้คุณประวิทย์,น้องบูม,พี่เชาว์,พี้แจ๋ว ร่วมใส่บาตรหน้าพระมหาธาตุเจดีย์และร่วมถวายอาหารเช้าพร้อมเครื่องสังฆทานยาและของใช้และปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์แม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั่งวัดและฉันท์เช้าที่ศาลาสระน้ำให้อาหารปลา

เวลา 09.00 น “แม่ชีฟ้า” มาลาสิกขาจากความเป็นแม่ชีสู่ฆราวาสกับพระอาจารย์ไชยาท่านเจ้าอาวาสและพระอาจารย์สุพิน พร้อมคุณแม่ชีกาหลงคุณแม่ขีนนท์และคุณแม่ชีนวลครอบครัวแม่ขี ที่ดูแลแม่ชีฟ้าอย่างดีและทำอาหารรสดีสะอาดจัดสวยถวายพระภิกษุสงฆ์ทุกวัน ขอขอบคุณและสาธุอนุโมทนาบุญในช่วง 16วัน ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเต็มที่สวดมนต์ไหว้พระทำวัตรเช้าเย็น รักษาศีล8แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญกันถ้วนหน้า อิ่มบุญปิติและมีความสุข สาธุข อบคุณค่ะ

ธนิศา    (พัช)      รายงาน

Related posts