“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 19 กุมภาพันธ์ 2565

คุมประพฤติ เชียงใหม่ นำผู้ติดยาเสพติด เข้าฝึกอบรมปรับพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
https://youtu.be/3XO86lRarpc

**************************

เชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล   https://www.muanchononlinenews.com/178018

******************************

มช. ร่วมนำพลังจิตอาสา สร้างแนวกันไฟ ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน https://youtu.be/RSgJNPQ6glQ

***************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นกระบอกเสียง สื่อสารข้อมูลหมอกควันไฟป่า

*****************************

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

***************************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 50,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ชาย และมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ จาก คุณปรีชา และคุณจันทนี วรรธนาคม พร้อมครอบครัว

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ชาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*******************************

ลำพูน –  ที่ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน

(ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

***************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยกองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ สำหรับป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดตาก นอกจากนี้ ยังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องการทันที

********************************

ลำปาง – สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) หลักสูตรที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านห้วยป้าย ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 40 ราย ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร

*************************

เชียงราย –  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) และผู้บริหารการศึกษา สพท.ในจังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายท่านตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในโรงเรียนบ้านเกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

*****************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญศึกษา สัตว์น่าสนใจ

“พญากระรอกดำ” สัตว์ที่สวยงาม และหาดูได้ยากอีกชนิดหนึ่ง ของสวนสัตว์เชียงใหม่   พบกับพญากระรอกดำได้ทุกวันนะครับ อยู่ใกล้กับโซนแสดงเสือ-สิงโต เชิญชมได้ครับ
                                                                           **********************************
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนเหล่าทาสแมว คอมเมนต์อวดภาพน้องแมวที่บ้าน 😽 จะหนุบหนับน่าฟัดแค่ไหน เข้ามาแชร์ . . มาอวดความน่ารักกันหน่อยจ้าาา 🐾
🐯 ทางนี้ขออวดต้าวแมวส้ม . . . แมวยักษ์ขวัญใจนักท่องเที่ยวที่ทำเอาสาวกทาสแมวใจละลายกันไปเลยยยยย
                                                                              *******************************

ขับเคลื่อนงานข่าวอย่างเข้มแข็ง ต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ & สื่อออนไลน์ ภาคเหนือ,

คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นายจรัญ ชัยวงค์   ผู้จัดการ มวลชนทีวี ออนไลน์

*************************

พิเศษสุด  โปรแรง แซงทุกโค้ง ถูกใจนักออกรอบ ที่ กัซซันขุนตาน    กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท    อ.แม่ทา   จ.ลำพูน

****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

Related posts