#”แดดร่มชมเพลิน เดินออกกำลังกาย เลาะลำน้ำลี้”

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม “แดดร่มชมเพลิน เดินออกกำลังกาย เลาะลำน้ำลี้” ณ บริเวณริมน้ำลี้หมู่ 6 บ้านศรีเจริญ – หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย กล่าวรายงาน และมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน
นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส ลำพูน เขต 2 นายสุรสิทธิ์ วงศ์การณ์ สจ.อำเภอบ้านโฮ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทั่วไป ตลอดถึงผู้นำองค์กรปกครองทั่งถิ่นใกล้เคียง มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ในเดือนแห่งความรัก และเป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการระดมทุนในการให้ความช่วยเหลือพี่น้อง กลุ่มเปราะบาง ในตำบลศรีเตี้ย

Related posts