#งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับข้าราชการตำรวจจิตอาสา จากกองกำกับการ 5

ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด , คุณบรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับข้าราชการตำรวจจิตอาสา จากกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 นาย

ในโอกาสร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ได้รับโลหิตจำนวน 2,250 ซีซี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานธนาคารเลือด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts