“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 12 กุมภาพันธ์ 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนในเด็กไม่มีผลกระทบที่รุนแรง ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนและการเปิด On Site ของจังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/Dgp-On4nSnE

*****************************

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี 2565 https://youtu.be/iPClXOv_oaM

*******************************

ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า พื้นที่ตำบลหนองควาย และตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/MEjBQx9LqtM

*****************************

นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง” https://youtu.be/qEmklAfDCz4

********************************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งรักจากใจ ส่งใจมาให้เธอ Happy Valentine Happy Hearts “40 ปี คู่รักฮิปโปโปเตมัส” https://youtu.be/swCjH5GvD00

********************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากครอบครัวเชาว์วุฒิมา สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

********************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากผู้แทนคุณจิราพิน ฮายาคาวา สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

********************************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณทิพวรรณ สิทธิประเวศ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*****************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 117,577 บาท จาก คณะศิษย์สวนพุทธธรรม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************************

มวลชนทีวี โดยผู้จัดการ จรัล ชัยวงศ์ แนะนำอาหารพื้นเมืองเมนูเด็ด เคล็ดลับแกงขนุนแบบง่ายๆจากร้าน…โดยจรัล ธิพึง เจ้าของร้านโชว์ฝีมือด้วยตัวเอง https://youtu.be/mHIyIagofYM

******************************

สื่อรุ่นเก๋าที่มีคุณภาพ นำเสนอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉับไว รวดเร๋ว ทันเหตุการณ์ ยุคดิจิทัล เพิ่มความรู้ให้สาธารณชน

*******************************

หญิงเก่ง ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม ประสานงานทุกหน่วยงาน ได้อย่างประทับใจ

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

**************************

ลำพูน –  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ชวนร่วมงาน ” แดดร่มชมเพลิน เดินออกกำลังกาย เลาะลำน้ำลี้ ”

เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และระดมทุนให้ความช่วยเหลืบุคคลกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ย โดยจัดในวันที่ 13 ก.พ. 2565  บริเวณ ถนนเลียบลำน้ำลี้ สะพานหล่ายแก้ว บ้านท้องฝาย ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.

******************************

ลำปาง – จากการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (war Room) ระดับจังหวัด โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอแนวทางและผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมของจังหวัดลำปาง ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกระดับ

***********************************

เชียงราย – นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญาเม็งราย)

***************************

แม่ฮ่องสอน –   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย โดย นางสาววาสนา อังวะ พัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วย นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และนายจิราสิน เกริกไพรี เจ้าของแปลง CLM

จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง โดยใช้ฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด ณ ฐานการเรียนรู้ กสิกรรมธรรมชาติ แปลง CLM นายจิราสิน เกริกไพรี บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

***************************

🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่นตลอดเดือนมกราคม วันนี้ – 28กุมภาพันธ์ 2565 🌟🌟  ออกรอบตีกอล์ฟจำนวน 18 หลุมราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ


😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี 1,000 บาท/ท่าน
😁วันศุกร์ – อาทิตย์ 1,200 บาท/ท่าน
******************************

โปรพิเศษสุด   จากกัซซัน เลกาซี – พาโนรามา

******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

Related posts