ข่าวสังคมชาวบ้าน 8 ก.พ. 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงานครับ …………….วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นวันแรกของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 30 สาวงาม ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่พกเอาความสวยมาไม่ต่างกันเลย งานนี้น่าหนักใจแทนคณะกรรมการ โดยการประกวดได้จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้กับสถานที่จัดงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นแหละครับ และในปีนี้พี่น้องจะได้ยลโฉมสาวงามจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาประกวด เพราะว่าปีนี้เป็นการเปิดโอเพ่นให้สาวงามทั่วประเทศ เข้ามาประกวดกันได้ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีกับการประกวดที่เปิดกว้างแบบนี้ ……………มาดูผู้ที่ถือลิขสิทธิ์การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2565 คุณวรเดช รุกขพันธุ์ คนหนุ่มไฟแรง ใจถึงพึ่งได้ คนหนุ่มที่มากด้วยน้ำใจ ในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2565 ยังได้กล่าว ว่า การประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่มีตำนานการประกวดมาอย่างยาวนาน ครบรอบ 89 ปีสื่อให้เห็นถึงความงามของแม่หญิงล้านนาที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ เป็นศรีของเมืองเชียงใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงาม ความประทับใจแก่ผู้ที่หลงใหลเสน่ห์แห่งความงดงามของล้านนานคร โดยทางหนุ่มวอย วรเดช รุกขพันธ์ หนุ่มที่มากด้วยน้ำใจ ในฐานะผู้จัดและผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2565 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ และนางสาวเชียงใหม่ถือเป็นทูตประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งขนบ ธรรมเนียมประเพณี การเป็นอยู่ การแต่งกาย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดในด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และนโยบายการเปิด เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ……………เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจัง หวัดเชียงใหม่ หนุ่มวอย วรเดช รุกขพันธ์ คนดีที่มีแต่ให้ บอกว่า การประกวดครั้งนี้ได้เปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ เข้ามาชิงชัยความงาม และแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการ เชื่อมโยงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว สะท้อนถึงความศิวิไลช์ของเมืองเชียงใหม่ จึงเปิดกว้างเพื่อให้สาวงามทั่วประเทศเข้ามาประกวดเพื่อเป็นนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2565 ซึ่งการคัดเลือกได้ผ่านไปแล้ว และได้สาวงามที่จะมาประกวดจำนวน 30 สาวงาม จากทั่วประเทศ เน้นสาวงามที่จะนำเสนอความเป็นเชียงใหม่ พัฒนาสู่สากล ภายใต้คอนเซปต์ ความงามล้านนา สู่สากล โดยจะเริ่มเดินประกวดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 30 สาวงาม.……………ในส่วนของการดูแลจัดการกองประกวดในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่มวอย วรเดช รุกขพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประกวด ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมมือป้องกันและตั้งรับสถานการณ์ จึงทำให้ขณะนี้เชียงใหม่ได้เริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ยอดจองห้องพักเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ในปีนี้ มีการจัดเตรียมการดำเนินการจัดประกวดภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ และคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างสูงสุดและเข้มงวดตามมาตรฐาน นโยบายของรัฐบาล และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ …………….เนื่องในโอกาสครบรอบ 89 ปี นางสาวเชียงใหม่ ปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจและชวนติดตามการประกวด โดยหนุ่มวอย วรเดช รุกขพันธ์ ได้กล่าวว่า คุณค่าของสาวงามบนเวทีนางสาวเชียงใหม่นั้น เป็นคุณค่าที่ทรงเกียรติ สาวงามที่ผ่านการประกวดจากเวทีนี้ จะเพิ่มเติมคุณค่าความเป็นล้านนา สู่สากลเป็นแม่แบบตัวอย่างด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรมล้านนา และส่งเสริม ภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองแห่งมรดกโลก …………..สินในน้ำ

Related posts