#เริ่มแล้ว “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ” ครั้งที่ 45

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ นี้ ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กว้างขึ้น

เย็นวันนี้ (4 ก.พ. 65) ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่สวยงามด้วยธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีมรดกทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันล้ำค่ามากมาย ที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด จึงเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากและนำรายได้สู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมใจกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับขึ้นเป็นประจำของทุกปีต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการเพิ่มสถานที่จัดงานออกเป็น 2 จุด คือ ที่สวนสาธารณหนองบวกหาด และ สวนเลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยได้มีการตกแต่งสวนด้วยไม้ดอกและไม้ประดับนานาพันธุ์ ซึ่งมีความสวยงามและหาชมได้ยาก โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวที่ยังคงเป็นไฮไลท์ของงาน ขณะเดียวกันยังมีการจัดแสดงและการประกวดรถบุปผชาติ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเคลื่อนขบวนพาเหรดไปตามถนน เปลี่ยนมาเป็นการนำรถที่ประดับตกแต่งแล้ว นำมาจอดไว้ตามจุดที่กำหนดแทน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงแบ่งประเภทการประกวดรถบุปผชาติออกเป็น 2 ประเภท เช่นเดิม ได้แก่ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนนิทรรศการ พร้อมทั้งมีการแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกด้วย

//////////////////////

ศราวุธ เจิมจันทร์ / ศรัญญา นันตา (ภาพ-ข่าว)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Related posts